POPKÖR

VocalHouse körer sjunger de bästa och roligaste poplåtarna i flerstämmiga arrangemang anpassade efter kören. Vi jobbar med sound, sångteknik och känsla. Körrepetitionerna genomsyras av energi och sångglädje. Körerna är för både dig med och utan tidigare körerfarenhet som älskar att sjunga tillsammans med andra!  Alla låtar lärs ut på gehör men du får också lära dig att tyda och följa en notbild. Medlemmarna har tillgång stämfiler. Det är inget inträdesprov till kören, alla är välkomna!

MÅNDAGAR
Tid: kl.18.00-19.30
Tid: kl.19.30-21.00
Terminsstart: 24 augusti

TISDAGAR
Tid: kl.18.00-19.30
Terminsstart: 1 september

ONSDAGAR
Tid: kl.18.00-19.30
Tid: kl.19.30-21.00
Terminsstart: 26 augusti

Plats måndagar, tisdagar och onsdagar:
Kungtensgatan 6, Stockholm
Pris: 1250kr (12 ggr +medverkan på konsert)